GIỚI THIỆU LỚP HỌC
GIỚI THIỆU LỚP HỌC

Thông tin khóa học
Thông tin khóa học 1
Giới thiệu thông tin khóa học
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 10:27 | Học viên: 0 |

NỘI DUNG KHÓA HỌC
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Bài 8 - Vẽ tranh hiện đại
Bài 8 - Vẽ tranh hiện đại 1
Giá trị và ý nghĩa của tranh hiện đại.
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 10:31 | Học viên: 0 |
Bài 2 - Tranh phong cảnh biển
Bài 2 - Tranh phong cảnh biển 1
Kiến thức vẽ 3D
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 10:28 | Học viên: 0 |
Bài 3 - Vẽ tranh hoa cẩm tú cầu
Bài 3 - Vẽ tranh hoa cẩm tú cầu 1
Kiến thức chồng lớp vẽ tranh.
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 10:30 | Học viên: 0 |
Bài 4 - Vẽ tranh Đôi thiên nga
Bài 4 - Vẽ tranh Đôi thiên nga 1
Kiến thức chấm lá cây 3 lớp với 3 sắc độ
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 10:30 | Học viên: 0 |
Bài 5 - Vẽ tranh thủy cung
Bài 5 - Vẽ tranh thủy cung 1
Kiến thức về sắc độ
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 10:30 | Học viên: 0 |