GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin khóa học
Thông tin khóa học 1
Thông tin khóa học vẽ cơ bản
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 09:46 | Học viên: 0 |

NỘI DUNG KHÓA HỌC
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Bài 8- Vẽ tranh bầu trời đêm
Bài 8- Vẽ tranh bầu trời đêm 1
Chấm lùm cây, vẽ bóng đổ.
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 10:12 | Học viên: 0 |
Bài 2- Vẽ tranh bằng ngón tay
Bài 2- Vẽ tranh bằng ngón tay 1
Kiến thức về màu bổ trợ
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 10:01 | Học viên: 0 |
Bài 3- Chú mèo dưới trăng
Bài 3- Chú mèo dưới trăng 1
Kiến thức về cách blend màu
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 10:03 | Học viên: 0 |
Bài 4- Vẽ tranh bằng tăm bông
Bài 4- Vẽ tranh bằng tăm bông 1
Kiến thức về sắc độ
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 10:07 | Học viên: 0 |
Bài 5- Những chú chim trên cành
Bài 5- Những chú chim trên cành 1
Hiểu luật xa gần khi tô màu
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 10:09 | Học viên: 0 |