GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin khóa học
Thông tin khóa học 1
Thông tin chương trình khóa học Lập trình
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:26 | Học viên: 0 |

TẬP VẼ VÀ THIẾT KẾ
TẬP VẼ VÀ THIẾT KẾ

1- Thiết kế dự án
1- Thiết kế dự án 1
Bài làm quen với lập trình thiết kế
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:27 | Học viên: 0 |
2- Lập trình dự án nhỏ
2- Lập trình dự án nhỏ 1
Thực hành lập trình dự án
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:27 | Học viên: 0 |
3 - Dự án của tớ
3 - Dự án của tớ 1
Thực hành cá nhân
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:28 | Học viên: 0 |
4 - Báo cáo dự án
4 - Báo cáo dự án 1
Thực hiện báo cáo
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:28 | Học viên: 0 |

LẬP TRÌNH ÂM THANH
LẬP TRÌNH ÂM THANH

1- Lập trình âm thanh
1- Lập trình âm thanh 1
Bắt đầu lập trình âm thanh
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:28 | Học viên: 0 |
2- Trải nghiệm lập trình dự án nhỏ
2- Trải nghiệm lập trình dự án nhỏ 1
Trải nghiệm lập trình dự án nhỏ
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:29 | Học viên: 0 |
3- Trải nghiệm lập trình âm thanh mẫu
3- Trải nghiệm lập trình âm thanh mẫu 1
Thực hành làm âm thanh mẫu
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:29 | Học viên: 0 |
4- Thiết kế dự án đầu tiên
4- Thiết kế dự án đầu tiên 1
Dự án đầu tiên
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:29 | Học viên: 0 |

LẬP TRÌNH TRÒ CHƠI
LẬP TRÌNH TRÒ CHƠI

1 - Làm quen lập trình trò chơi
1 - Làm quen lập trình trò chơi 1
Làm quen lập trình Scratch
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:30 | Học viên: 0 |
2- Trải nghiệm dự án nhỏ
2- Trải nghiệm dự án nhỏ 1
Thực hiện dự án
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:30 | Học viên: 0 |
3- Trải nghiệm dự án game mẫu
3- Trải nghiệm dự án game mẫu 1
Thực hành dự án game mẫu
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:30 | Học viên: 0 |
4- Thiết kế trò chơi đầu tiên
4- Thiết kế trò chơi đầu tiên 1
Thiết kế trò chơi đầu tiên
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:30 | Học viên: 0 |

TẬP LÀM PHIM HOẠT HÌNH
TẬP LÀM PHIM HOẠT HÌNH

1 - Khám phá dự án
1 - Khám phá dự án 1
Tìm hiểu về lập trình phim hoạt hình
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:31 | Học viên: 0 |
2 - Trải nghiệm lập trình dự án nhỏ
2 - Trải nghiệm lập trình dự án nhỏ 1
Thực hành dự án làm phim mẫu
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:31 | Học viên: 0 |
3 - Dự án của tớ
3 - Dự án của tớ 1
Luyện tập và thực hành cá nhân
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:31 | Học viên: 0 |
4 - Báo cáo dự án
4 - Báo cáo dự án 1
Thực hiện báo cáo
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:31 | Học viên: 0 |