DANH SÁCH ĐIỂM DANH
DANH SÁCH ĐIỂM DANH

Điểm danh Học sinh - Trường Tiểu học An Bình 1
Điểm danh Học sinh - Trường Tiểu học An Bình 1 1
Quý Thầy/Cô điểm danh theo các nhóm
Minh Khương | 09/04/2024 19:17 | Học viên: 0 |

NỘI DUNG 1: QUẠT TAY, CHÂN ẾCH
NỘI DUNG 1: QUẠT TAY, CHÂN ẾCH

Buổi 8
Buổi 8 1
Ôn tập thực hành 2
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 2
Buổi 2 1
Thực hành các động tác cơ bản
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 3
Buổi 3 1
Thực hiện quạt tay đúng cách
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 4
Buổi 4 1
Thực hiện các động tác chân ếch
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 5
Buổi 5 1
Thực hành với các động tác phối hợp
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |

NỘI DUNG 2: HOÀN THIỆN TAY & CHÂN
NỘI DUNG 2: HOÀN THIỆN TAY & CHÂN

Buổi 9
Buổi 9 1
Luyện tập các động tác cơ bản
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 10
Buổi 10 1
Thực hành với các động tác cơ bản
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 11
Buổi 11 1
Ôn tập thực hành 1
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 12
Buổi 12 1
Ôn tập thực hành 2
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |

NỘI DUNG 3: KỸ NĂNG CỨU ĐUỐI GIÁN TIẾP
NỘI DUNG 3: KỸ NĂNG CỨU ĐUỐI GIÁN TIẾP

Buổi 13
Buổi 13 1
Kỹ năng sơ cứu cơ bản
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |

NỘI DUNG 4: THI THỰC HÀNH BƠI
NỘI DUNG 4: THI THỰC HÀNH BƠI

Buổi 14
Buổi 14 1
Thực hành thi bơi - thi lý thuyết
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 15
Buổi 15 1
Thi thực hành bơi
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 16
Buổi 16 1
Thi thực hành bơi tổng kết
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |