Trải nghiệm Vẽ Sáng tạo Màu nước với nền tảng số

Trải nghiệm Vẽ Sáng tạo Màu nước với nền tảng số

Hoạt động
Khám Phá Kỹ Thuật Bơi Ếch tại trường Tiểu học Võ Trường Toản
Khám Phá Kỹ Thuật Bơi Ếch tại trường Tiểu học Võ Trường Toản 1
Sự hứng khởi trong thực hành của học sinh
Minh Khương | 25/03/2024 12:11
Danh sách học sinh thi bơi - Trường Tiểu học Võ Trường Toản
Minh Khương | 29/03/2024 21:48
Lễ Tổng Kết Khóa Bơi Cơ Bản - Học Sinh Trường Võ Trường Toản
Minh Khương | 25 ngày
Trải nghiệm Vẽ Sáng tạo Màu nước với nền tảng số
Trải nghiệm Vẽ Sáng tạo Màu nước với nền tảng số 1
Mô hình trải nghiệm mới và đầy tính sáng tạo
Minh Khương | 25/03/2024 13:30
Diễn tập phòng chống đuối nước: Vì sự an toàn cho con trẻ
Diễn tập phòng chống đuối nước: Vì sự an toàn cho con trẻ 1
Được tổ chức tại Trường TH Võ Trường Toản TP Cần Thơ
Minh Khương | 02/04/2024 10:27
Video Tổng kết Đợt 2 - Học sinh TH Võ Trường Toản
Video Tổng kết Đợt 2 - Học sinh TH Võ Trường Toản 1
Tổng hợp video thi bơi ngày 21042024
Minh Khương | 26 ngày