Kỹ thuật bơi bướm chuẩn cho người mới

KỸ THUẬT BƠI LỘI
Kỹ thuật bơi ngửa cho người mới
Kỹ thuật bơi ngửa cho người mới 1
Hướng dẫn kỹ thuật bơi ngửa chuẩn nhất
Mạnh Tuấn | 30/03/2024 16:17
Các lỗi sai thường gặp trong kỹ thuật bơi ngửa
Các lỗi sai thường gặp trong kỹ thuật bơi ngửa 1
Những lỗi thường gặp là gì và cách thường gặp
Minh Khương | 27/03/2024 09:42
Kỹ thuật bơi bướm chuẩn cho người mới
Kỹ thuật bơi bướm chuẩn cho người mới 1
Là kiểu bơi kết hợp giữa bơi ếch và bơi sải
Mạnh Tuấn | 30/03/2024 17:53
Cách bơi sải nhanh, đúng kỹ thuật cho người mới bắt đầu
Cách bơi sải nhanh, đúng kỹ thuật cho người mới bắt đầu 1
hướng dẫn chi tiết về cách bơi sải nhanh
Mạnh Tuấn | 01/04/2024 09:16
4 bài tập mà người bắt đầu học bơi cần phải biết đến
4 bài tập mà người bắt đầu học bơi cần phải biết đến 1
Bơi lội là một môn thể thao được mọi lứa tuôi lựa chọn đến Vì đây là một môn có rất nhiều lợi ích Nhưng trong bài viết này chúng tôi sẽ không đề cập đến lợi ích của bơi lội Đi học bơi nhưng tỉ lệ bơi được và kiên trì với bộ môn này thì không được c
Mạnh Tuấn | 01/04/2024 10:32
Danh sách các kiểu bơi lội từ cơ bản tới nâng cao được yêu thích nhất
Danh sách các kiểu bơi lội từ cơ bản tới nâng cao được yêu thích nhất 1
Hãy cũng chúng tôi tìm hiểu chi tiết các kiểu bơi khác nhau
Mạnh Tuấn | 01/04/2024 09:50
Kỹ thuật bơi ếch chuẩn cho người mới bắt đầu
Kỹ thuật bơi ếch chuẩn cho người mới bắt đầu 1
Hiểu rõ các kỹ thuật bơi ếch
Mạnh Tuấn | 30/03/2024 16:18
Hướng dẫn nhanh các cách đứng nước cơ bản
Hướng dẫn nhanh các cách đứng nước cơ bản 1
Đứng nước treading water là một kỹ năng rất cần thiết
Mạnh Tuấn | 01/04/2024 10:05
Bơi lội
Kỹ năng thoát khỏi những vùng nước nguy hiểm
Minh Khương | 02/04/2024 11:17
Kỹ năng xử lý khi bị chuột rút khi bơi
Kỹ năng xử lý khi bị chuột rút khi bơi 1
Bí kíp an toàn cho trẻ em
Minh Khương | 01/04/2024 23:54
Kỹ thuật bơi ngửa cho người mới
Kỹ thuật bơi ngửa cho người mới 1
Hướng dẫn kỹ thuật bơi ngửa chuẩn nhất
Mạnh Tuấn | 30/03/2024 16:17
Cách bơi sải nhanh, đúng kỹ thuật cho người mới bắt đầu
Cách bơi sải nhanh, đúng kỹ thuật cho người mới bắt đầu 1
hướng dẫn chi tiết về cách bơi sải nhanh
Mạnh Tuấn | 01/04/2024 09:16
4 bài tập mà người bắt đầu học bơi cần phải biết đến
4 bài tập mà người bắt đầu học bơi cần phải biết đến 1
Bơi lội là một môn thể thao được mọi lứa tuôi lựa chọn đến Vì đây là một môn có rất nhiều lợi ích Nhưng trong bài viết này chúng tôi sẽ không đề cập đến lợi ích của bơi lội Đi học bơi nhưng tỉ lệ bơi được và kiên trì với bộ môn này thì không được c
Mạnh Tuấn | 01/04/2024 10:32
Các lỗi sai thường gặp trong kỹ thuật bơi ngửa
Các lỗi sai thường gặp trong kỹ thuật bơi ngửa 1
Những lỗi thường gặp là gì và cách thường gặp
Minh Khương | 27/03/2024 09:42
Hướng dẫn nhanh các cách đứng nước cơ bản
Hướng dẫn nhanh các cách đứng nước cơ bản 1
Đứng nước treading water là một kỹ năng rất cần thiết
Mạnh Tuấn | 01/04/2024 10:05
Kỹ thuật bơi ếch chuẩn cho người mới bắt đầu
Kỹ thuật bơi ếch chuẩn cho người mới bắt đầu 1
Hiểu rõ các kỹ thuật bơi ếch
Mạnh Tuấn | 30/03/2024 16:18